แคปชั่นสู้ชีวิต คิดบวก สร้างกำลังใจให้กับตัวเองและคนรอบ ๆ ข้างกัน...